Polityka prywatności

Zaakceptuj pliki cookies

Nasza strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania witryny. Te pliki cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są potrzebne do działania podstawowych funkcji strony internetowej. Używamy również plików cookie, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookie będą przechowywane w Twojej przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz się na to nie zgodzić. Jednak Twoja rezygnacja  może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Pliki cookies niezbędne

Niezbędne pliki cookie są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Ta kategoria obejmuje tylko pliki cookie, które zapewniają podstawowe funkcje i funkcje bezpieczeństwa witryny. Te pliki nie przechowują żadnych danych osobowych.

Pliki cookies dodatkowe

Wszelkie pliki cookie, które nie są potrzebne do działania strony internetowej i są wykorzystywane w szczególności do gromadzenia danych osobowych użytkowników za pośrednictwem analiz, reklam i innych osadzonych treści, są określane jako niepotrzebne pliki cookie. Wymagane jest uzyskanie zgody użytkownika przed uruchomieniem tych plików cookie w witrynie.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje między Tobą, Użytkownikiem tej strony i Brand Live Now Ltd., właścicielem i dostawcą tej strony. Brand Live Now Ltd. poważnie traktuje prywatność Twoich Danych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wykorzystywania przez nas wszelkich danych zebranych przez nas lub przekazanych przez Ciebie w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony.

Niniejszą politykę prywatności należy czytać wraz z naszymi Warunkami i zastrzeżeniami, które są zamieszczone poniżej.

Definicje i interpretacje

W niniejszej polityce prywatności używane są następujące definicje:

Dane – wszystkie informacje, które przesyłasz do Brand Live Now za pośrednictwem strony internetowej. Ta definicja obejmuje w stosownych przypadkach definicje zawarte w przepisach o ochronie danych;

Pliki cookie mały plik tekstowy umieszczany na Twoim komputerze przez tę stronę, gdy odwiedzasz określone części strony i / lub gdy korzystasz z niektórych funkcji strony. Szczegóły dotyczące plików cookie używanych przez tę s0tronę są określone w poniższej klauzuli [link do Pliki cookie];

Przepisy o ochronie danych wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym dyrektywa o ochronie danych oraz wszelkie krajowe przepisy wykonawcze, wykonawcze i przepisy wtórne, tak długo, jak RODO obowiązuje w Wielkiej Brytanii;

RODO ogólne rozporządzenie o ochronie danych; brytyjskie i unijne prawo dotyczące plików cookie, przepisy dotyczące prywatności i łączności elektronicznej 

Brand Live Now to Brand Live Now Ltd, 39 Cricklewood Broadway, London, NW2 3JX, United Kingdom

Użytkownik lub Ty, dowolna strona trzecia, która uzyskuje dostęp do strony i nie jest zatrudniona przez Brand Live Now i nie działa w trakcie ich zatrudnienia, ani jest zaangażowana jako konsultant lub w inny sposób świadczy usługi Brand Live Now i uzyskuje dostęp strony internetowej w związku ze świadczeniem takich usług; 

Strona internetowa lub Witryna internetowa, z której aktualnie korzystasz, www.brandlive.co.uk i wszelkie subdomeny tej witryny, chyba że zostały wyraźnie wykluczone na mocy ich własnych warunków, w niniejszej polityce prywatności, chyba że kontekst wymaga innej interpretacji:

– odniesienia do subklauzul, klauzul, harmonogramów lub załączników dotyczą subklauzul, klauzul, harmonogramów lub załączników do niniejszej polityki prywatności;

– odniesienie do osoby obejmuje firmy, spółki, jednostki rządowe, trusty i spółki osobowe;

– „W tym” należy rozumieć jako „w tym bez ograniczeń”;

– odniesienie do jakiegokolwiek przepisu ustawowego obejmuje wszelkie jego modyfikacje lub poprawki;

– nagłówki i podtytuły nie stanowią części niniejszej polityki prywatności.

Zakres niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko działań Brand Live Now i Użytkowników w odniesieniu do tej strony. Nie obejmuje żadnych stron internetowych, do których można uzyskać dostęp z tej strony, w tym między innymi wszelkich linków, które możemy udostępniać do witryn mediów społecznościowych.

Dla celów obowiązujących przepisów o ochronie danych Brand Live Now jest „administratorem danych”. Oznacza to, że Brand Live Now określa cele, dla których i sposób, w jaki Twoje Dane są przetwarzane.

Informacje zebrane

Możemy zbierać od Ciebie następujące dane, w tym dane osobowe:

imię i nazwisko

stanowisko;

dane kontaktowe, takie jak adresy e-mail i numery telefonów;

adres IP (zbierany automatycznie);

typ i wersja przeglądarki internetowej (zbierane automatycznie);

system operacyjny (gromadzony automatycznie);

listę adresów URL zaczynających się od strony odsyłającej, Twojej aktywności na tej stronie i strony, do której się zamyka (zbierane automatycznie);

każdorazowo zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Jak zbieramy dane

Gromadzimy dane w następujący sposób:

 • dane są nam przekazywane przez Ciebie;
 • dane są otrzymywane z innych źródeł; 
 • dane są zbierane automatycznie.

Dane przekazane nam przez Ciebie

Brand Live Now będzie gromadzić Twoje dane na wiele sposobów, na przykład:

 • kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem strony, telefonicznie, pocztą, e-mailem lub w jakikolwiek inny sposób;
 • kiedy bierzesz udział w konkursie lub promocji za pośrednictwem kanału mediów społecznościowych;
 • gdy zdecydujesz się otrzymywać od nas komunikaty marketingowe;
 • kiedy korzystasz z naszych usług;

każdorazowo zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Dane otrzymane od stron trzecich

Brand Live Now otrzyma dane o Tobie od następujących stron trzecich:

Facebook

Instagram

Linkedin

Dane zbierane automatycznie

Będziemy gromadzić Twoje dane automatycznie, w zakresie, w jakim uzyskujesz dostęp do strony, na przykład:

automatycznie zbieramy pewne informacje o Twojej wizycie na stronie. Informacje te pomagają nam ulepszać zawartość i nawigację na stronie i obejmują Twój adres IP, datę, godzinę i częstotliwość, z jaką uzyskujesz dostęp do strony oraz sposób, w jaki korzystasz z jej treści i wchodzisz z nią w interakcję.

Twoje dane będziemy zbierać automatycznie za pomocą plików cookie, zgodnie z ustawieniami plików cookie w Twojej przeglądarce. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i tego, jak ich używamy na stronie, zapoznaj się z sekcją [link do „Pliki cookie”].

Wykorzystanie danych

Niektóre lub wszystkie z powyższych danych mogą być od czasu do czasu wymagane w celu zapewnienia najlepszej możliwej obsługi i doświadczenia podczas korzystania z naszej strony. W szczególności dane mogą być wykorzystywane przez nas z następujących powodów:

 • przesyłanie pocztą elektroniczną materiałów marketingowych, które mogą Cię zainteresować;
 • kontakt w celu badania rynku, który można przeprowadzić za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub poczty. Takie informacje mogą być wykorzystywane do dostosowywania lub aktualizowania strony;

każdorazowo zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Możemy wykorzystywać Twoje dane do powyższych celów, jeśli uznamy to za konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy. Jeśli nie jesteś z tego zadowolony, masz prawo w pewnych okolicznościach wnieść sprzeciw (zobacz sekcję zatytułowaną LINK „Twoje prawa” poniżej).

W celu dostarczania Ci materiałów w zakresie marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty e-mail potrzebujemy Twojej zgody, np. poprzez opt-in, to znaczy, że wyrażając zgodę, musisz podjąć pozytywne i potwierdzające działanie, na przykład zaznaczając odpowiednie pole wyboru.

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszego podejścia do marketingu, masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę. Aby dowiedzieć się, jak wycofać swoją zgodę, zapoznaj się z sekcją zatytułowaną „Twoje prawa” poniżej.

Komu udostępniamy dane

Możemy udostępniać Twoje dane następującym grupom osób z następujących powodów:

nasi pracownicy, agenci i / lub profesjonalni doradcy – w celu zarządzania informacjami;

każdorazowo zgodnie z niniejszą polityką prywatności. 

Bezpieczeństwo danych

Będziemy stosować środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć Twoje dane, na przykład:

 • dostęp do Twojego konta jest kontrolowany przez hasło i unikalną dla Ciebie nazwę użytkownika;
 • przechowujemy Twoje dane na bezpiecznych serwerach.

Środki techniczne i organizacyjne obejmują środki postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych. Jeśli podejrzewasz jakiekolwiek nadużycie, utratę lub nieautoryzowany dostęp do swoich danych, niezwłocznie nas o tym powiadom, kontaktując się z nami za pośrednictwem tego adresu e-mail: info@brandlive.co.uk.

Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Twoje dane w naszych systemach tylko przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności lub do momentu, gdy zażądasz usunięcia danych. Nawet jeśli usuniemy Twoje dane, mogą one pozostać na nośnikach kopii zapasowych lub archiwalnych ze względów prawnych, podatkowych lub regulacyjnych.

Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich Danych:

Prawo dostępu – prawo do żądania kopii informacji, które posiadamy o Tobie w dowolnym momencie lub modyfikowania, aktualizowania lub usuwania takich informacji. Jeśli zapewnimy Ci dostęp do informacji, które posiadamy na Twój temat, nie będziemy pobierać za to opłaty, chyba że Twoja prośba będzie bezzasadna lub nadmierna. Jeśli jest to prawnie dozwolone, możemy odrzucić Twoją prośbę. Jeśli odrzucimy Twoją prośbę, podamy Ci powody.

Prawo do sprostowania – prawo do sprostowania Twoich Danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

Prawo do usunięcia – prawo do żądania usunięcia lub usunięcia Twoich Danych z naszych systemów.

Prawo do ograniczenia wykorzystywania przez nas Twoich Danych – prawo do zablokowania nam korzystania z Twoich Danych lub ograniczenia sposobu, w jaki możemy z nich korzystać.

Prawo do przenoszenia danych – prawo do żądania przeniesienia, skopiowania lub przeniesienia Twoich Danych.

Prawo do sprzeciwu – prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Twoich Danych, w tym w przypadku, gdy wykorzystujemy je dla naszych uzasadnionych interesów.

W celu zadawania pytań, skorzystania z któregokolwiek z Twoich praw określonych powyżej lub wycofania zgody na przetwarzanie Twoich Danych (gdzie zgoda jest naszą podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych), skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: info@brandlive.co.uk

Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany sposobem, w jaki rozpatrujemy skargę dotyczącą Twoich Danych, możesz skierować skargę do odpowiedniego organu ochrony danych. W Wielkiej Brytanii jest to Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO). Dane kontaktowe ICO można znaleźć na ich stronie internetowej pod adresem https://ico.org.uk/.

Ważne jest, aby Twoje dane, które posiadamy, były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane ulegną zmianie w okresie, w którym je przechowujemy.

Linki do innych stron internetowych

Niniejsza strona internetowa może od czasu do czasu zawierać linki do innych stron internetowych. Nie mamy kontroli nad takimi witrynami i nie odpowiadamy za zawartość tych stron. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje korzystania przez Ciebie z takich stron. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności lub oświadczeniami innych stron internetowych przed ich użyciem.

Zmiany własności i kontroli biznesowej

Brand Live może od czasu do czasu rozszerzać lub ograniczać swoją działalność, a to może wiązać się ze sprzedażą i / lub przekazaniem kontroli nad całością lub częścią firmy. Dane dostarczone przez użytkowników będą, o ile ma to znaczenie dla jakiejkolwiek części naszej działalności, przekazanej w ten sposób, wraz z tą częścią, a nowy właściciel lub nowo kontrolujący podmiot będzie mógł, zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności, wykorzystywać dane do celów, w jakich zostały nam pierwotnie dostarczone.

Możemy również ujawnić dane potencjalnemu nabywcy naszej firmy lub jakiejkolwiek jej części.

W powyższych przypadkach podejmiemy kroki w celu zapewnienia ochrony Twojej prywatności.

Ciasteczka

Ta strona internetowa może umieszczać i uzyskiwać dostęp do niektórych plików cookie na Twoim komputerze. Agencja Brand Live starannie wybrała te pliki cookie i podjęły kroki w celu zapewnienia, że Twoja prywatność jest zawsze chroniona i szanowana.

Wszystkie pliki cookie używane przez tę witrynę są używane zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym plików cookie w Wielkiej Brytanii i UE.

Zanim Witryna umieści pliki cookie na Twoim komputerze, zostanie wyświetlony pasek komunikatu z prośbą o zgodę na ustawienie tych plików cookie. Wyrażając zgodę na umieszczanie plików cookie, umożliwiasz Brand Live zapewnienie lepszych wrażeń i usług. Możesz, jeśli chcesz, odmówić zgody na umieszczanie plików cookie; jednak niektóre funkcje Witryny mogą nie działać w pełni lub zgodnie z przeznaczeniem.

Ta strona internetowa może umieszczać następujące pliki cookie:

Rodzaj celu pliku cookie

Niezbędne pliki cookie Są to pliki cookie wymagane do działania naszej witryny internetowej. Obejmują one na przykład pliki cookie, które umożliwiają logowanie się do bezpiecznych obszarów naszej witryny internetowej, korzystanie z koszyka lub korzystanie z usług e-fakturowania.

Analityczne / wydajnościowe pliki cookie Pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę odwiedzających oraz zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po naszej stronie internetowej, gdy jej używają. Pomaga nam to ulepszyć sposób działania naszej witryny, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy z łatwością znajdą to, czego szukają.

Listę plików cookie, których używamy, można znaleźć w Harmonogramie plików cookie.

Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce internetowej. Domyślnie większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie, ale można to zmienić. Więcej informacji można znaleźć w menu pomocy w swojej przeglądarce internetowej.

Możesz w dowolnym momencie usunąć pliki cookie; możesz jednak utracić wszelkie informacje, które umożliwiają szybszy i skuteczniejszy dostęp do Witryny, w tym między innymi ustawienia personalizacji.

Zaleca się, aby upewnić się, że Twoja przeglądarka internetowa jest aktualna, oraz zapoznać się z pomocą i wskazówkami dostarczonymi przez twórcę przeglądarki internetowej, jeśli nie masz pewności co do zmiany ustawień prywatności.

Więcej informacji o plikach cookie, w tym o tym, jak je wyłączyć, można znaleźć na aboutcookies.org. Znajdziesz tam również szczegółowe informacje o tym, jak usunąć pliki cookie z komputera.

Postanowienia ogólne

Nie możesz przenieść swoich praw wynikających z niniejszej polityki prywatności na inną osobę. Możemy przenieść nasze prawa wynikające z niniejszej polityki prywatności, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że Twoje prawa nie zostaną naruszone.

Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ stwierdzi, że którekolwiek postanowienie niniejszej polityki prywatności (lub część dowolnego postanowienia) jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, to postanowienie lub jego część zostanie w wymaganym zakresie uznane za usunięte, a ważność i nie ma to wpływu na wykonalność pozostałych postanowień niniejszej polityki prywatności.

O ile nie uzgodniono inaczej, żadne opóźnienie, działanie lub zaniechanie strony w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub środka nie będzie uważane za zrzeczenie się tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka zaradczego.

Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Brand Live zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, jeśli od czasu do czasu uznamy to za konieczne lub zgodnie z wymogami prawa. Wszelkie zmiany zostaną natychmiast opublikowane w Witrynie i uznaje się, że zaakceptowałeś warunki polityki prywatności przy pierwszym korzystaniu z Witryny po wprowadzeniu zmian. Możesz skontaktować się z Brand Live pod adresem info@brandlive.co.uk 

lub 

Brand Live Now Ltd

39 Cricklewood Broadway

London, NW2 3JX, United Kingdom

Używamy następujących analitycznych / wydajnościowych plików cookie

Poniżej znajduje się lista plików cookie, których używamy. Staraliśmy się, aby były one kompletne i aktualne, ale jeśli uważasz, że przegapiliśmy plik cookie lub są jakieś rozbieżności, daj nam znać.

Używamy ściśle niezbędnych plików cookie w celu analitycznym.

Używamy wydajnościowych plików cookie w celu remarketingowym.